Omsorg relaterade nyheter

Nya tester hittar fler kromosomavvikelser hos foster

SBU Pressmeddelanden - fre, 2016/02/19 - 07:00
SBU har granskat två nya metoder för att hitta kromosomavvikelser hos foster: Mikroarray och Next-generation sequencing, NGS. Båda metoderna kan hitta fler avvikelser än tidigare test, men endast mikroarray är dokumenterat tillförlitlig. Idag kan den som är gravid erbjudas olika tester för att utreda om fostret har en kromosomavvikelse. Till exempel när ultraljudet visar något avvikande eller...

Fosterdiagnostik med mikroarray för utökad analys av kromosomer

SBU Nya rapporter - fre, 2016/02/19 - 07:00
Slutsatser Då avvikelse konstaterats hos fostret genom ultraljudsundersökning, identifieras fler kromosomavvikelser som påverkar anatomi, utveckling eller funktion med mikroarray jämfört med karyotypering, QF-PCR eller FISH-analys. Detta gäller framförallt ultraljudsavvikelser i hjärtat eller i mer än ett organsystem. Med mikroarray identifieras få ytterligare kromosomavvikelser som påverkar...

Fosterdiagnostik med Next-generation sequencing (NGS)

SBU Nya rapporter - fre, 2016/02/19 - 07:00
Slutsatser NGS för riktad analys Det saknas tillräckligt vetenskapligt underlag för att bedöma tillförlitligheten av NGS vid NIPT för att upptäcka könskromosomavvikelser eller trisomier andra än trisomi 13, 18 eller 21. Studierna omfattar få händelser och för monosomi X varierar metodens känslighet betydligt mellan studierna. På grund av olikheter i studiernas upplägg och populationer går...

Oklart om behandling av akut rygg- eller nacksmärta förebygger långvarig smärta

SBU Pressmeddelanden - mån, 2016/02/01 - 07:00
Det är osäkert om behandling hos fysioterapeut, kiropraktor eller naprapat vid akut rygg- och nacksmärta leder till att smärtan kan förebyggas på lång sikt. Det vetenskapliga underlaget räcker idag inte till för att ge ett säkert svar visar SBU:s utvärdering. SBU har utvärderat det vetenskapliga underlaget för hur fysisk träning, manuell behandling och insatser för att förändra beteendet kan...

Preventiva insatser vid akut smärta från rygg och nacke - effekter av fysisk träning, manuell behandling och beteendepåverkande åtgärder

SBU Nya rapporter - mån, 2016/02/01 - 07:00
Slutsatser Det behövs fler studier med ändamålsenlig och rigorös vetenskaplig metodik som prövar insatser vid akut rygg- eller nacksmärta i syfte att förebygga långvarig smärta från rygg och nacke. De undersökningar som finns jämför olika kombinationer av behandlingar på ett sådant sätt att det blir oklart vilka åtgärder som verkligen förhindrar att tillståndet blir långvarigt och hindrande i...

Screening för bukaortaaneurysm; vetenskapligt underlag

SBU Nya rapporter - mån, 2016/01/04 - 11:29
Socialstyrelsen har publicerat en remissversion av rekommendation om ”Screening för bukaortaaneurym". SBU har tagit fram det vetenskapliga och hälsoekonomiska underlaget till Socialstyrelsens rekommendation och detta redovisas i rapporterna Screening för bukaortaaneurysm; vetenskapligt underlag (244/1)  » Screening för bukaortaaneurysm bland 65-åriga män: Hälsoekonomisk analys (244/2)  »

Utbildning för anhöriga till hemmaboende personer med demenssjukdom

SBU Nya rapporter - tis, 2015/12/15 - 07:00
SBU Kommenterar publicerad: 2015-12-15Originalrapporten publicerad: 2014-10-29Kontaktperson: Gunilla Fahlström, gunilla. fahlstrom@sbu. se Skriv ut hela kommentaren »   Inledning Anhöriga utför betydande insatser för sina sjuka och gamla närstående vilket kan upplevas som både tillfredsställande och påfrestande. Svenska kommuner har sedan 2009 laglig skyldighet att erbjuda stöd till anhöriga...

Träning som behandling av smärta och funktionsnedsättning vid höftartros

SBU Nya rapporter - ons, 2015/11/18 - 07:00
SBU Kommenterar publicerad: 2015-11-18Originalrapporten publicerad: 2015Kontaktperson: Mikael Nilsson  Skriv ut hela kommentaren »  Artros  är den vanligaste ledsjukdomen. Artros kan förekomma i alla leder, men den största sjukdomsbördan orsakas av smärtsam artros i höft och knä. Orsakerna till artros är inte helt kända men tycks vara delvis ärftliga. Artros tar många år att utveckla och blir...

Träning som behandling av smärta och funktionsnedsättning vid knäartros

SBU Nya rapporter - ons, 2015/11/18 - 07:00
SBU Kommenterar publicerad: 2015-11-18Originalrapporten publicerad: 2015Kontaktperson: Mikael Nilsson  Skriv ut hela kommentaren »  Artros är den vanligaste ledsjukdomen. Artros kan förekomma i alla leder, men den största sjukdomsbördan orsakas av smärtsam artros i höft och knä. Orsakerna till artros är inte helt kända men tycks vara delvis ärftliga. Artros tar många år att utveckla och blir...

Samverkande insatser i samhället kan minska bruk av alkohol hos unga

SBU Pressmeddelanden - ons, 2015/11/11 - 11:00
Lokal samverkan mellan till exempel kommun, skola, polis och butiker där man begränsar tillgängligheten av alkohol kan minska konsumtion av alkohol bland unga men effekterna är små. Det visar SBU i en ny rapport som granskar insatser för att förebygga missbruk av alkohol, narkotika, dopningspreparat, tobak, spel och läkemedel hos barn och unga upp till 25 år. SBU har gått igenom den...

Att förebygga missbruk av alkohol, droger och spel hos barn och unga

SBU Nya rapporter - ons, 2015/11/11 - 11:00
Slutsatser Inget av de manualbaserade programmen för skolan har visats fungera allmänt drogförebyggande. Enstaka program har visats kunna minska konsumtion av tobak eller cannabis eller tungt episodiskt drickande. Effekterna är vanligen i storleksordningen 1–5 procent. Det vetenskapliga stödet räcker inte för att dra några slutsatser om effekten av manual­baserade föräldrastödsprogram i grupp....

Telefoniproblem åtgärdade

Vårdguiden News - lör, 2013/11/02 - 22:27

De nätproblem som vissa operatörer haft i kväll och som vi rapporterat om tidigare är nu åtgärdade. Nu går det återigen bra att ringa sjukvårdsrådgivningen på telefon 08-320 100 eller 1177.

Störningar i telefoninätet

Vårdguiden News - lör, 2013/11/02 - 21:50

Just nu har flera teleoperatörer problem med sitt nät. Det innebär att det kan vara svårt att nå Vårdguiden på telefon 08-320 100 eller 1177.

Du som försöker komma i kontakt med sjukvårdsrådgivningen uppmanas att ringa igen om en stund.

Vårdguiden.se flyttar i hop med 1177.se

Vårdguiden News - tors, 2013/10/31 - 09:41

Den 1 november flyttar Vårdguiden.se i hop med 1177.se. För dig som prenumererar på Vårdguidens nyheter via RSS innebär det att prenumerationen då kommer att upphöra.

I fortsättningen hittar du nyheter om vården och vårdrelaterade ämnen på 1177.ses startsida. Häng med!

Aktuella frågor till Vårdguiden

Vårdguiden News - tors, 2013/10/24 - 10:00

Denna vecka har det kommit många frågor till barnlinjen som handlat om höstblåsor, både från föräldrar men även personal från förskolor i länet. Man undrar främst om hur länge man ska vara hemma för att undvika smittspridning. I övrigt är det generellt många som frågar om övriga utslag på kroppen och gärna i kombination med feber samt ihop med irriterande hosta. Utöver det frågar man även om kräkningar och diarrré, där föräldrar mest undrar om barnets vätskeintag och när man ska behöva söka vidare vård.

Till vuxenlinjen har man ställt många frågor om influensa, vaccination, frågor om tider och om man tillhör en riskgrupp eller inte. Man har sett en ökand frekvens från äldre som har haft influensasymtom, såsom hosta, feber och muskelvärk. Andra frågor om influensan har startat då de har en allmän sjukdomskänsla i kroppen och besvär med hosta, slem och feber. Fortsatt många som allmänt frågar om läkemedel.

Onsdag 23 oktober lägger vi ut vår nya webbplats

Hjälpmedelsinstitutet News - mån, 2013/10/21 - 16:03
Det kan komma att medföra att www.hi.se ligger nere vissa tider under onsdagen. Vi ber om ursäkt för eventuella problem som det kan orsaka dig som besökare.

Se föreläsningar om högt blodtryck

Vårdguiden News - fre, 2013/10/18 - 11:14

Stockholms läns läkemedelskommitté anordnade i förra veckan ett kvällsmöte för invånarna på Södersjukhuset om ”Varför är högt blodtryck så farligt? – Hur och när ska det behandlas?”.

Temat på föreläsningarna var: ”Högt blodtryck är vår vanligaste och viktigaste riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom i Sverige. Hur man upptäcker det, olika orsaker till högt blodtryck, hur man förebygger och behandlar högt blodtryck och betydelsen av att hålla blodtrycket i schack resten av livet”.

Det var många som önskade gå men som tyvärr inte fick plats i lokalen. Föreläsningarna videofilmades och har klippts om och finns nu tillgängliga för allmänheten på nedanstående externa länkar:

Föreläsare: Thomas Kahn – professor, överläkare, Hjärtkliniken, Danderyds sjukhus

Föreläsare: Anette Allhammar - distriktsläkare, Edsbergs vårdcentral

Föreläsare: Paul Hjemdahl – professor, överläkare, Klinisk farmakologi, Karolinska sjukhuset

Läs om högt blodtryck på Vårdguiden.se

Grattis Mimers Hus och projektet Vägar till arbete!

Hjälpmedelsinstitutet News - tors, 2013/10/17 - 11:30
De är nominerade för Utmärkelsen 2013 – kvalitet och samverkan i skola-arbetslivskontakter. Mimers Hus ingår i Hjälpmedelsinstitutets Arvsfondsprojekt Vägar till arbete.

Anpassningar för oss med synnedsättning

Hjälpmedelsinstitutet News - ons, 2013/10/16 - 10:00
Rapport som beskriver hur elever med synnedsättning upplever sin skolsituation och vilka behov de har av anpassningar. Från projektet Vägar till arbete.

Anpassningar för oss med autismspektrum

Hjälpmedelsinstitutet News - tis, 2013/10/15 - 16:21
Intervjuer med elever, lärare och personal om skolsituationen och behoven av anpassningar i undervisningssituationer. Rapport från projektet Vägar till arbete.
Prenumerera på innehåll